Termíny bakalářských a státních závěrečných zkoušek v září 2023

Rozpis bakalářských a státních závěrečných zkoušek na oborech Nizozemský jazyk a literatura (Bc.) a Nederlandistika (NMgr.) v zářijovém termínu:

  • 8. 9. 2023 klauzurní práce
  • 12. 9. 2023 obhajoby + ústní část
  • Termín pro odevzdání BP/DP 21. 8. 2023

Bližší informace k závěrečným zkouškám zde. Konkrétní časy budou upřesněny.

Úvod > Nástěnka > Termíny bakalářských a státních závěrečných zkoušek v září 2023