Bakalářské a státní závěrečné zkoušky ČERVEN 2023

Rozpis bakalářských a státních závěrečných zkoušek na oborech Nizozemský jazyk a literatura a Nederlandistika v červnovém termínu:

  • 16. 6. 2023 klauzurní práce
  • 20. 6. 2023 obhajoby
  • 20. 6. 2023 ústní část
  • Termín pro odevzdání BP/DP 30. 5. 2023

Bližší informace k závěrečným zkouškám zde. Konkrétní časy budou upřesněny.

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > Bakalářské a státní závěrečné zkoušky ČERVEN 2023