Hostující kurz: Nizozemská kultura a literatura před r. 1940 – Capita selecta

V zimním semestru přivítáme v Praze (doufáme, že osobně!) čerstvě promovaného specialistu na raně novověku literaturu Tima Vergeera!
Tím letos v létě dopsal disertaci o raně novověkém nizozemskojazyčném a španělském divadle. V Praze bude vyučovat první část dvousemestrálního předmětu Nizozemská kultura a literatura před rokem 1940 – capita selecta.

V rámci kurzu se dotkneme různých vývojových stádií nizozemštiny a vlámštiny a zjistíme, za účasti jakých vlivů byla jak literatura, tak kultura formována ve svých nejranějších fázích. Semináři věnujeme 10 hodin blokové výuky v týdnu od 8. do 12. listopadu.
Kurz je vhodný pro studenty nederlandistických oborů od druhého ročníku bakalářského studia výše a pro otevřen je také mimooborovým zájemcům schopným číst texty a sledovat přednášky v nizozemštině.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu anna.krysova@ff.cuni.cz.

 

Úvod > Nástěnka > Hostující kurz: Nizozemská kultura a literatura před r. 1940 – Capita selecta