Yves T’Sjoen

 

Prof. Dr. Yves T’Sjoen

 

E-mail: Yves.T’Sjoen@ff.cuni.cz, yves.tsjoen@ugent.be
Phone: (+420) 221619292

Consulting hours: by e-mail.

 • T`Sjoen Y.: Kwintet. Interculturele dialogen tussen Afrikaans en Nederlands. Woolf, Antwerpen, 2021.
 • Deneckere, G., T`Sjoen Y.: Het algoritme van de geest. Bruggen bouwen tussen mensen en wetenschap. Academia Press, Gent, 2021. ISBN 9789401475204.
 • T`Sjoen Y., de Strycker C.: ‚Zwemmen in talen. Transnationale teksttrajecten.‘ In: Zwemmen in talen. Nederlandstalige poëzie in internationaal perspectief. Gent, Poëziecentrum, 2020, p. 7-15. ISBN 978-90-5655-378-4.
 • T`Sjoen Y., Roux A.: ‘‘n Kartering van Breyten Breytenbach se betrokkenheid by die Gorée-instituut vir demokrasie, ontwikkeling en kultuur in Afrika (1987-2017)‘. In: TN&A: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 2020, p. 30-50. ISSN 1022-6966.
 • T`Sjoen Y.: ‘Tone Brulin regisseert N.P. van Wyk Louw en Wilma Stoickenström.‘ Zacht Lawijd, 2020, p. 84-102. ISSN 1377-5294.
 • T`Sjoen Y., de Strycker C., Schyns D., van der Haven K.: Zwemmen in talen. Nederlandstalige poëzie in internationaal perspectief. Gent, Poëziecentrum, 2020. 151 s. • p. ISBN 978-90-5655-378-4.9Nederlands en Afrikaans, 2019, p. 84-102. ISSN 1022-6966.
 • T`Sjoen Y.: ‚Bert Schierbeek en Apartheid. Zuid-Afrikaanse, Surinaamse en Antilliaanse schrijvers in de Nederlandse antiapartheidsbeweging.‘ Zacht Lawijd, 18. 2019, p. 25-41. ISSN 1377-5294.
 • T`Sjoen Y.: Rakelings. Ter gelegenheid van de oprichting van de Gentse leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij. Woolf, Antwerpen, 2017. ISBN 9789082507645, 9082507641.
 • T`Sjoen Y.: Van Alphen tot Van Bastelaere. Van de pruikentijd tot de postmodernen. 200 jaar poëziegeschiedenis van Nederland en Vlaanderen 1800-2000. Woolf, Gent, 2016.T`Sjoen Y.: Een geschiedenis van de Afrikaanse literatuur in Zuid-Afrika & Mini-essays. Woolf, Gent, 2016.
 • T`Sjoen Y.: ‘Zoals een grens op de kaart’. Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. Gevalstudies. Academia Press, Gent, 2014. ISBN 9789038222615
 • T`Sjoen Y.: Dingenzoeken in Taka-Tukaland. Periteksten in de moderne Nederlandstalige poëzie. Academia Press, Gent, 2011. ISBN 9789038216683
 • T`Sjoen Y.: Aansporingen, Essays en reflecties. Acco, Leuven/Den Haag, 2010. ISBN: 9789033477751.
 • T`Sjoen Y.: Een beeld van poëzie. Poëziebeleid in Vlaanderen. Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2006. ISBN 9789044120479.
 • T`Sjoen Y.: ‘Groei van een gevoel. De tekstgenese van Jan Lauwereyns’ gedicht “Anatomie van melancholie” (in Buigzaamheden)’. In: Denken op papier. Tekstgenetische studies. D. van Hulle en Y. T’Sjoen (red.). Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen, 2006, p. 55-68.
 • T`Sjoen Y.: ‘Bij wijze van uitleiding. Teksteditorisch onderzoek in de context van interpretatieve studie’, Versions and Interpretations/ Versies en interpretaties. D. van Hulle, M. de Smedt en Y. T’Sjoen (red.). Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap/Peeters, Leuven, 2006, p. 133- 140.
 • T`Sjoen Y.: ‘De sprong van Alice, die ook Narcissus is. Ontregelende reflecties, een lezerspoëtica’. In: De Volksverheffing 3. Jaarboek voor poëzie. K. Vergeer en Y. T’Sjoen (red.). Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2006, p. 71-8
 • T`Sjoen Y.: De gouddelver. Over het lezen van poezie. Lannoo/Atlas, Tielt/Amsterdam, 2005. ISBN 9789045015545.
 • T`Sjoen Y.: ‘Verzen en Gedichten van Firmin van Hecke. Tekstgenetische en drukvergelijkende aanzetten voor verder onderzoek’. In: Manuscript – variant – genese/genesis. M. de Smedt en E. Vanhoutte (red.). Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 2006, p. 207-233. In: Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde, 115 (2005) 2, p. 207-233.
 • T`Sjoen Y.: ‘dit stamelen: geen schuiloord. Een tweespraak van een criticus en een dichter. Over de poëzie van Albert Bontridder’. In: De Volksverheffing. Jaarboek voor poëzie. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005, p. 21-39.
 • T`Sjoen Y.: ‘Mark van Tongele: een zinderend en veelzijdig taallichaam’. In: Mark van Tongele, Gedichten. Lannoo/Atlas, Tielt/Amsterdam, 2005, p. 7-23.
 • T`Sjoen Y.: ‘Je est un autre’. In: De Volksverheffing. Jaarboek voor poëzie. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005, p. 146-153.
 • T`Sjoen Y.: Stem en tegenstem. Over poëzie en poëtica. Atlas, Amsterdam, 2004. ISBN 9045006782.
 • T`Sjoen Y.: ‘Braaf en slaafs, even vaak onheus en rancuneus. Nivellering van poëziekritiek in kranten en tijdschriften in Vlaanderen’. In: Kijk op kritiek. Essays voor Kees Fens. T. van Deel, M. Mathijsen en G. de Vriend (red.). Querido, Amsterdam, 2004, p. 286-296.
 • T`Sjoen Y.: ‘Verwijlen bij circulaire taallichamen. Over de autonomistische kunstopvatting van Mark Insingel’. In: Onderstroom. De vergankelijkheid van het schrijverschap. Vlaamse literatuur in ontwikkeling tussen 1952 en 1968. L. Stynen en Y. T’Sjoen (red.). Academia Press, Gent, 2004, p. 77-88.
 • T`Sjoen Y.: ‘Slimheid is de achterbuurt van het verstand. Een dialoog over poëzie met H.H. ter Balkt’. In: De Volksverheffing. Jaarboek voor poëzie. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2004, p. 25-32.
 • T`Sjoen Y.: In duizenden varianten. Historisch-kritische uitgave van Richard Minnes gedichten. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 2003. ISBN 907247452X, 9789072474520.
 • T`Sjoen Y.: ‘De meelezende blik van de ander. Principes en criteria voor het editeren en annoteren van brieven’. In: Epistolaria. Tekstgenetische studies. Y. T’Sjoen en E. Vanhoutte (red.). Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen, 2003, p. 9-25
 • T`Sjoen Y.: ‘Een vrije stem reist’,. In: H.H. ter Balkt P.C. Hooftprijs 2003. P.C. Hooftprijs Stichting/De Bezige Bij, Den Haag/Amsterdam, 2003, p. 5-12.
 • Lauwereyns, J. & T`Sjoen, Y.: Vivisectie van een dichtbundel. Revolver 119, 30/2. Antwerpen, 2003.
 • T`Sjoen Y.: ‘Open brief aan Pol Hoste’. In: Pol Hoste. Mirabile Dictu. De Vos, L. (red.). De Vrienden van de Zwarte Panter, Antwerpen, 2002, p. 8-13.
 • T`Sjoen Y.: “Den vedelaar met zijn gesprongen snaar. De artistieke verwantschap tussen Richard Minne en Frits van den Berghe. De “beeldekens” in woord en beeld’. In: Een tong van lijntses. De Brieven van Pierken in Koekoek (Vooruit). Richard Minne en Frits van den. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 2002, p. 7-18.
 • T`Sjoen Y.: ‘De steden blonken zwart als kaviaar. Over de kiemen van Menno Wigmans poëzie’, In: Jan Campert-prijzen 2002. Bekkering, H. & Joosten, J. (red.). Vantilt, Nijmegen, 2002, p. 27-42.
 • T`Sjoen Y.: ‘“Speelse en berijmde intermezzi”. Paralipomena voor Richard Minnes “briefgedichten”: tekeningen en tekstfragmenten in de correspondentie’. In: Paralipomena. Tekstgenetische studies. Vanhoutte E. & Van Hulle, D. (red.). Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen, 2001, p. 101-126.
 • T`Sjoen Y.: ‘Het vlekkeloos geretoucheerde portret. Autorisatieproblematiek en de auteurscorrespondentie bij het editeren van Richard Minnes poëzie. Het synoptische apparaat van een verdwenen strofe uit het gedicht “Portret”’. In: In het klad. Tekstgenetische studies. Vanhoutte, E. & Van Hulle, D. (red.). Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen, 1999, p. 69-93.
 • T`Sjoen Y.: ‘Bondige toelichting bij de historisch-kritische editie van Richard Minnes In den Zoeten Inval (1926/1927)’. In: Editiewetenschap. Vanhoutte E. & Van Hulle, D. (red.). Gent, 1998, p. 51-56.
 • T`Sjoen Y.: ‘“Wie dieper delft zal ’t erts wel vinden”: The Genesis of Richard Minne’s Poem “Gent”’. In: Editing the Text. M. Demoor e.a. (red.). Tilburg, 1998, p. 76-94.
 • T`Sjoen Y., Musschoot, A.M.: ‘De vruchtbare samenwerking tussen Richard Minne en Frits van den Berghe’/‘Koekoek – Humoristisch weekblad van Vooruit. Complete bibliografie’. In: Stripverhalen 1931-1935. Brieven van Pierken. Frits van den Berghe en Richard Minne. Snoeck-Ducaju. Gent/Brussel, 1996, p.7-19 (p.121-126).
 • T`Sjoen Y., Musschoot, A.M.: ‘“Gent, kop en hart, ge zijt een schone stad”. De literatuur en het Vlaamse Volkstoneel’. In: Interbellum in Gent 1919-1939. Gent. Capiteyn, A. (red). 1995, p. 153-165.
 • T`Sjoen Y.: Tulpebollen. De sociaal-burleske uitwerking van Van Ostaijens ‘zuivere lyriek’-beschouwingen In: ‘Alpejagerslied’ en ‘Boere-charleston’, Gent, 1992.
Úvod > Department > Academic staff > Yves T’Sjoen