Spolu „alejí Evropy“

Ve čtvrtek 30. května proběhla prezentace česko-slovenského překladu knihy Samen op de ‚laan van Europa‘, na němž se podíleli i naši studenti a studentky.

Více informací

Publikace AUC Philologica 4/2018

Publikace obsahuje výběr příspěvků šestého ročníku kolokvia Centraal-Europese Doctorandi- en Habilitandicolloquium Nederlandse Taal en Cultuur, které bylo uspořádáno mezi 7. a 10. březnem 2018 na Univerzitě Karlově v Praze.

Více informací

Internationaal Studentendictee

9. dubna se naše studentky a studenti jako každý rok zúčastnili Mezinárodního studentského diktátu nizozemského jazyka!

Více informací