Jan Pekelder

  Consulting hours
  Address

  E-mail: jan.pekelder@ff.cuni.cz

  Profile

  Jan Pekelder studied Dutch, French and general linguistics in Leiden, Strasbourg, and Paris. He completed his Ph.D. at the Catholic University of Leuven with a dissertation on the internal syntactic structure of noun phrases in Dutch. In 1999, he earned his qualification for associate professorship at Sorbonne University in Paris, researching word order in contemporary Dutch language. He is a professor of synchronic linguistics at Sorbonne University, and since 2008 has been a professor of Dutch linguistics at Charles University as well. He is the author of a number of books and articles on a variety of topics, including syntax and didactics of Dutch as a foreign language.

  Publications

  • Pekelder J.: Linéarisation du complément de direction en néerlandais et en français contemporains:principes et paramètres. Linguistica Pragensia, 2018, č. • no. 28, s. • p. 7-33. ISSN 0862-8432.
  • Pekelder J.: Contraintes sur le complément d'état. Le cas du néerlandais contemporain. In Contraintes linguistiques. A propos de la complémentation nominale. Brusel, Peter Lang, 2017, s. • p. 113-124. ISBN 978-2-8076-0223-6.
  • Pekelder J.: Condities op combineerbaarheid. Het geval van de bepaling van gesteldheid en de PP'. Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia, 2017, č. • no. 27, s. • p. 11-20. ISSN 0860-0716.
  • Pekelder J.: Syntactische posities. Een methodologische reflectie. Brünner Beitráge zur Germanistik und Nordistik, 2015, č. • no. 29, s. • p. 61-75. ISSN 1803-7380.
  • Pekelder J.: Le Principe d'Inhérence revisité: linéarisation des complements d'objet direct et de direction en néerlandais. In Amary V., Rousell A.: Linéarité & interprétation – 1. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, s. • p. 155-166. ISBN 978-2-7535-4198-6.
  • Pekelder J., Krol E., Gielen A.: Praagse perspectieven 10. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015. 183 s. • p. ISBN 978-80-7308-559-9.
  • Pekelder J.: Genuscongruentieverschijnselen binnen de Nederlandse NP. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 119-130. ISSN 0567-8269.
  • Pekelder J.: Het Nederlandse subject een taalteken? Over SUB-PV-DOB- en PV-SUB-DOB-strings. In Van de Velde F.: Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William van Belle en Joop van der Horst. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2014, s. • p. 271-284. ISBN 978-94-6270-014-7.
  • Pekelder J., Hrnčířová Z., Gielen A., Krol E.: Praagse Perspectieven 9. Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2014. 214 s. • p. ISBN 978-80-7308-502-5.
  • Pekelder J.: Prédicats atypiques en néerlandais contemporain. Le cas du type overvallen. Syntaxe et sémantique, 2013, č. • no. 14, s. • p. 119-139. ISSN 1623-6742.
  • Pekelder J., Hrnčířová Z., Krol E., Gielen A.: Praagse perspectieven 8. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012. 152 s. • p. ISBN 978-80-7308-435-6.
  • Pekelder J.: Hoge versus lage subjecten. Over de interpretatie van SUB-PV-DOB-strings in het hedendaags Nederlands. In Novaković-Lopušina J.: Lage Landen, hoge heuvels: Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum. Bělehrad, Filološki fakultet u Beogradu & Arius, 2012, s. • p. 337-350. ISBN 0-000-00000-0.
  • Pekelder J.: Inleiding tot het thema Taal in contact. In Krol E.: Praagse perspectieven 8. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 1-2. ISBN 978-80-7308-435-6.
  • Gielen A., Hrnčířová Z., Pekelder J., Krol E.: Praagse perspectieven. Praha, Universitaire pers, 2012. 152 s. • p. ISBN 978-80-7308-435-6.
  • Pekelder J.: Inleiding tot het thema Doorbroken patronen. In Hrnčířová Z., Kroll E., Ultzen J., Mercks K.: Praagse perspectieven 7. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011, s. • p. 117-118. ISBN 978-80-7308-371-7.
  • Pekelder J., Hrnčířová Z., Ultzen J., Kroll E.: Praagse perspectieven 7. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011. 218 s. • p. ISBN 978-80-7308-371-7.
  • Pekelder J.: Subject scrambling in the middle field. The case in modern Dutch. Czech and Slovak Linguistic Review, 2011, č. • no. 2, s. • p. 4-19. ISSN 1805-1502.
  • Pekelder J.: Le tertium comparationis en linguistique contrastive: problèmes et méthodes. Linguistica Pragensia, 2010, č. • no. XX, s. • p. 22-36. ISSN 0862-8432.
  • Pekelder J.: Inleiding tot het thema Het Nederlands van de 21e eeuw. In Hrnčířová Z., Pekelder J., Krol E., Ultzen J., et al.: Praagse Perspectieven 6. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag op donderdag 22 en vrijdag 23 oktober 2009. Praha, FFUK, 2010, s. • p. 7-8. ISBN 978-80-7308-306-9.
  • Mercks K., Ultzen J., Hrnčířová Z., Krol E., Pekelder J.: Praagse perspectieven 6. Praha, Univerzita Karlova, FF, 2010. 204 s. • p. ISBN 978-80-7308-306-9.
  • Pekelder J., Engelbrecht W., Hamers B., Bžoch A., Horst J., Kiedroń S., Wilmots J.: Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Olomouc. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 442 s. • p. ISBN 978-80-244-2712-6.
  • Pekelder J.: Condities op PV-SUB-doorbreking. Leuvense bijdragen, 2010, č. • no. 96, s. • p. 63-77. ISSN 0024-1482.

  Theses

   
  Úvod > Department > Academic staff > Jan Pekelder