Rozvrh pro NMgr

 

 

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
ZIMNÍHO SEMESTR 2023/2024

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

ÚT

Porozumění nizozemskému literárnímu textu 

 Komrzý Sedláčková

P319

3 ECTS

ANL100110

Naoorlogse Nederlandse
en Vlaamse literatuur

Komrzý Sedláčková

5 ECTS

ANL600003
ANL100113

ST

Stilistiek van het Nederlands 

Ultzen

P304

4 ECTS

ANL600008

 

Gamifikace ve vzdělávání a její výzkum

Vokáčová

KH

3 ECTS

ANL100109

ČT

 

 

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrhy ZS 2023/2024 > Rozvrh pro NMgr