Rozvrh pro 2. ročník Bc

 

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Taalverwerving Nederlands III (Jazyk III – Praktický kurz nizozemštiny)

Ultzen

P319

5 ECTS

ANL200123

ÚT Porozumění nizozemskému literárnímu textu 

 Komrzý Sedláčková

P319

3 ECTS

ANL100110

Taalverwerving Nederlands III (Jazyk III – Praktický kurz nizozemštiny)

Ultzen

P319

5 ECTS

ANL200123

ST

Taalverwerving Nederlands III (Jazyk III – Praktický kurz nizozemštiny)

Ultzen

P319

5 ECTS

ANL200123

Gamifikace ve vzdělávání a její výzkum

Vokáčová

KH

3 ECTS

ANL100109

ČT Morfologie nizozemštiny

Rezková

P319

4 ECTS

ANL200120

 

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrhy ZS 2023/2024 > Rozvrh pro 2. ročník Bc