Rozvrh pro 1. ročník Bc

 

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Úvod do literární vědy

Bílek

P131

3 ECTS

AUVODLV01

Taalverwerving Nederlands I (Jazyk I – Praktický kurz nizozemštiny)

Ultzen

P319

5 ECTS

ANL200111

ÚT Reálie nizozemské jazykové oblasti

Komrzý Sedláčková

P322

3 ECTS

ANL200115

Porozumění nizozemskému literárnímu textu 

 Komrzý Sedláčková

P319

3 ECTS

ANL100110

Taalverwerving Nederlands I (Jazyk I – Praktický kurz nizozemštiny)

Ultzen

P319

5 ECTS

ANL200111

ST

Úvod do lingvistiky

Láznička

P131

3 ECTS

ALINUVOD1

ČT

Taalverwerving Nederlands I (Jazyk I – Praktický kurz nizozemštiny)

Rezková

P319

5 ECTS

ANL200111

 

Výuka předmětu Fonetika nizozemštiny (ANL200116, Kostelecká) proběhne blokově.

 

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrhy ZS 2023/2024 > Rozvrh pro 1. ročník Bc