Marcel Ištván

 

 

Mgr. Marcel Ištván, Ph.D.

 

E-mail: marcel.istvan@ff.cuni.cz
Telefon: (+420) 221619292

Marcel Ištván promoval v roce 2009 na nederlandistice FF UK s diplomovou prací „Analýza informačních textů státních institucí v Nizozemí, České republice a Slovensku, možnosti jejich optimalizace“. V roce 2017 pak obhájil disertační práci „Aplikace textově-optimalizačních technik a jejich vliv na adekvátní porozumění textu“.
Během studia absolvoval zahraniční pobyty na univerzitách v Nijmegen a Gentu a zúčastnil se několika regionálních kolokvií. Rovněž se podílel na projektu inventarizace starých nizozemských textů „Oude Drukken uit de Lage Landen uit de post-incunabele periode (1500-1800) in de universiteitsbibliotheken van de landen van de Boheemse kroon“ v NKP.
Dlouhodobě se věnuje textové analýze, kvalitě a optimalizaci textu především v úředním a komerčním prostředí.
Od roku 2016 vyučuje jazykovědné předměty na nederlandistice FF UK, mimo jiné překlad a analytické disciplíny.
Ve svém akademickém a pracovním působení se snaží vědecké lingvistické znalosti aplikovat a zprostředkovat v praxi ve prospěch jasnější a efektivnější komunikace mezi lidmi a institucemi.

Publikace

  • Ištván M.: Van onbegrijpelijk naar duidelijk - hoe kunnen we teksten verbeteren? Brünner Beitráge zur Germanistik und Nordistik, 2017, č. • no. 31, s. • p. 115-127. ISSN 1803-7380.
  • Ištván M.: Waardering van inhoud en vorm in informerende teksten. Roczniki humanistyczne, 2016, č. • no. 64, s. • p. 15-27. ISSN 0035-7707.
  • Ištván M.: Kunnen waardeoordelen over tekstkwaliteit ons helpen betere teksten te schrijven? In Lage landen. Hoge heuvels. Bělehrad, Arius, 2012, s. • p. 299-305. ISBN 978-86-911221-5-7.
  • Ištván M.: Applicatie van tekstoptimalisatie op pragmatische teksten en meting van de effectiviteit van de verbeteringen. In Engelbrecht W., Hamers B.: NEERLANDICA V Neerlandistische ontmoetingen : Trefpunt olomouc. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2010, s. • p. 203-211. ISBN 978-80-244-2712-6.

Závěrečné práce

 
Úvod > Oddělení > Akademický sbor > Marcel Ištván