Kateřina Bezecná

 

 

 

 

 

Bc. Kateřina Bezecná

Kateřina Bezecná je studentkou dvouoborového magisterského studia nederlandistiky a informací, médií a knižní kultury na FF UK v Praze. Od října 2020 je pomocnou vědeckou silou, podílí se na organizaci a přípravě mezinárodního literárněvědného kongresu Cross-Over 2021 a realizaci mezinárodního literárního a překladatelského projektu Tijdschrift 21.

Za podpory studentského vědeckého stipendia realizovala v akademickém roce 2019/ 2020 projekt Dětská literatura a LGBT. Na tento projekt navázala svou bakalářskou prací, ve které se zaměřila na reprezentaci LGBT vzorů v současné nizozemské literatuře pro děti a mládež a zkoumala, jaký vliv má čtení fikce na vývoj dětské emocionální a sociální gramotnosti a na snížení předsudků. Literaturou pro děti a mládež a otázkou dětské čtenářské gramotnosti by se chtěla zabývat i nadále.

Úvod > Oddělení > Pomocná vědecká síla > Kateřina Bezecná