Filip Frantál

 

 

 

 

Bc. Filip Frantál

Filip Frantál dokončil bakalářské dvouoborové studium nederlandistiky a anglistiky-amerikanistiky na FF UK v roce 2019, na nederlandistiku poté navázal v rámci magisterského programu. Coby pomocná vědecká síla spravuje web a sociální sítě oddělení, pomáhá s organizací vědeckých a popularizačních akcí (středoevropské kolokvium DoHa 2018, literárněvědný kongres Cross Over Praag 2021, Evropský den jazyků, Den otevřených dveří). Vedle studia pracuje jako lektor nizozemštiny.

V roce 2019 se zapojil do studentského překladu knihy Spolu „alejí Evropy“  o vzniku a vývoji československo-nizozemských diplomatických vztahů mezi lety 1918 a 2018, o rok později začal překládat pro Českou televizi (seriály Mees Kees – Super třída, DierenDetectives – Zvířecí detektivové). Je rovněž redaktorem a překladatelem mezinárodního literárního a překladatelského časopisu 21 a překládá svoji první knihu. V akademickém roce 2021/22 vede pražskou studentskou překladatelskou skupinu projektu Comenius – Vier eeuwen voetsporen in Nederland.