Filip Frantál

 

 

 

 

Bc. Filip Frantál

Filip Frantál dokončil bakalářské dvouoborové studium nederlandistiky a anglistiky-amerikanistiky na FF UK v roce 2019, na nederlandistiku poté navázal v rámci magisterského programu. Coby pomocná vědecká síla spravuje web a sociální sítě oddělení, pomáhá s organizací různých akcí (namátkou středoevropské kolokvium DoHa 2018, Evropský den jazyků, Den otevřených dveří).

V roce 2019 se zapojil do studentského překladu knihy Spolu „alejí Evropy“  o vzniku a vývoji československo-nizozemských diplomatických vztahů mezi lety 1918 a 2018, o rok později přeložil pro Českou televizi druhou řadu dětského seriálu Mees Kees (Super třída). Je rovněž redaktorem a překladatelem mezinárodního literárního a překladatelského časopisu 21 a překládá svoji první knihu.