Anna Phillips

 

 

 

 

Mgr. Anna Phillips

 

Anna Phillips vystudovala magisterský program nizozemština (2002-2008) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, s doplňkovým oborem komparatistika. V roce 2010 navázala postgraduálním studiem, během kterého absolvovala stáže v Nizozemsku (Amsterdam, Leiden) a v Belgii (Gent). Tématem jejího literárního výzkumu je analýza reprezentace maskulinity a femininity v haagských románech nizozemského spisovatele Louise Couperuse (1863-1923). Již během magisterského studia se Anna intenzivně věnovala výuce nizozemštiny. V rámci veřejných i soukromých lekcí spolupracovala se stovkami studentů všech jazykových úrovní. Její specializací je obchodní nizozemština a kurzy pro doktory/studenty medicíny a přidružených oborů v Nizozemsku a Belgii. V letech 2012-2018 žila v německém Stuttgartu, v roce 2018 se s rodinou přestěhovala do Nizozemska.

DR. ANNA PHILLIPS DISERTAČNÍ PRÁCI ÚSPĚŠNĚ OBHÁJILA 16.6.2021. GRATULUJEME!

Disertační práce

  • Phillips, A.: Representatie van mannelijkheid en vrouwelijkheid in de Haagse romans van Louis Couperus (Reprezentace maskulinity a femininity v haagských románech Louise Couperuse)

Publikace

    Úvod > Oddělení > Doktorandi > Anna Phillips