Dohoda o spolupráci mezi FF UK a Taalunií

Děkanka Filozofické fakulty UK dr. Eva Lehečková a generální tajemnice Nizozemské jazykové unie (Taalunie) prof. Kris Van de Poel podepsaly 25.5.2023 za přítomnosti diplomatických zástupců Nizozemska a Vlámska Dohodu o spolupráci, jejímž cílem je systematická podpora oboru nederlandistika na FF UK, jeho vyučujících a studentů. Děkujeme všem zúčastněným za čas věnovaný přípravě dohody i kreativitu při organizaci setkání v Praze a těšíme se na realizaci všech společných projektů.

Na fotografii zleva: Mgr. Andrea Bednářová, vedoucí kanceláře Vlámského zastoupení v ČR, PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D., vedoucí oddělení nederlandistiky ÚGS, Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UK, J.E. Daan Huisinga, velvyslanec Nizozemského království, prof. Kris Van de Poel, generální tajemnice Taalunie

Úvod > Nástěnka > Dohoda o spolupráci mezi FF UK a Taalunií