Termíny bakalářských a státních závěrečných zkoušek (červen 2023)

Rozpis bakalářských a státních závěrečných zkoušek na oborech Nizozemský jazyk a literatura(Bc.) a Nederlandistika (NMgr.) v červnovém termínu:

  • 16. 6. 2023 klauzurní práce
  • 20. 6. 2023 obhajoby
  • 20. 6. 2023 ústní část
  • Termín pro odevzdání BP/DP 30. 5. 2023

Bližší informace k závěrečným zkouškám zde. Konkrétní časy budou upřesněny.

Úvod > Nástěnka > Termíny bakalářských a státních závěrečných zkoušek (červen 2023)