Studentská iniciativa Máme Smysl v rámci Hodiny Pravdy

Studenti a studentky nederlandistiky se zapojili do vysvětlování užitečnosti humanitních oborů akademickým a politickým autoritám a širší veřejnosti. Jejich dopis v rámci iniciativy MÁME SMYSL je k dispozici zde: https://hodinapravdy.cz/…/studentska-iniciativa-mame…/. Akce je součástí Hodiny pravdy (28.3.2023), která se snaží upozornit na podfinancovanost a nedostatečné vnímání smyslu humanitních a společenskovědních oborů v ČR.

 

Máme smysl: studenti nederlandistiky

Jsme studentky a studenti oboru “Germánská a severoevropská studia: Nederlandistika” na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
V reakci na aktuální dění a otevření veřejné diskuse ohledně podfinancování vysokoškolských vyučujících humanitních oborů, zejména na filozofických fakultách, a na zvyšující se riziko zavírání menších oborů, jsme se rozhodli připojit se k iniciativě Máme smysl.

Studium pražské nederlandistiky má více než stoletou tradici a vychází z ní množství odborníků nejen na jazyk, ale i na celou nizozemsky mluvící oblast. Tento obor svým studentům umožňuje osvojit si znalost třetího největšího germánského jazyka, jímž mluví více než 23 milionů lidí nejen v Nizozemsku a Belgii, ale i v zemích jako je Surinam nebo země karibského souostroví – Aruba, Curaçao, Svatý Martin, Karibské Nizozemsko. Nizozemština představuje také most k afrikánštině, která je jedním z oficiálních jazyků v Jihoafrické republice.

Akademická znalost nizozemštiny umožňuje čerpat informace z první ruky bez zatížení jazykovou bariérou, bez převodu přes další jazyk, jako např. angličtinu, což umožňuje hlubší a preciznější pochopení zkoumané problematiky. Zároveň společně se znalostí reálií navíc umožňuje komplexní pochopení historického a kulturního kontextu. Získaný rozhled napomáhá nejen studentům nederlandistiky otevírat témata rezonující moderní společností, jako je ochrana životního prostředí, špičkové školství, lidskoprávní agenda a další. V mnoha odvětvích, ať už ekonomických či společenskovědních, se od zemí patřících k nejvýznamnějším hráčům na poli evropských ekonomik můžeme leccos přiučit. Rozhodně tato kvalifikace není zbytečná.

Jako absolventům se nám otevírá široké spektrum příležitostí na pracovním trhu i v akademické sféře. Od překladatelství a tlumočnictví přes diplomatická odvětví až po finanční sektor. V České republice sídlí a působí velké množství významných nizozemských nadnárodních společností, kde je možné sep uplatnit. Již během studia se studenti zapojují do projektů, převážně překladatelských, podporovaných mimo jiné nizozemským a vlámským zastoupením v ČR. Zároveň jsou podporovány výjezdy na zahraniční pobyty
nebo letní jazykové školy.

Nechceme připustit, aby si společnost uvědomila význam filologických oborů až v momentě, kdy značná část z nich nebude vůbec existovat. Humanitní obory jsou významné pro fungování vyspělé demokratické společnosti.

Naše práce má smysl.

Myriam Zápalová, Anna Kostková, Barbora Pášmová, Liesel Meulemeester, Vojtěch Stříž, Kateřina Bezecná,
Julia Elisabeth Babková, Filip Frantál, Klára Šímová, Jáchym Blabol, Martina Vachalová, Tereza Nedvědová, Pavlína Syrůčková, Kateřina Richtrová, Jaroslava Grambličková, Kryštof Novák, Adéla Petříčková, Katarína Ochodnická, Simona Pohlová, Jan Rek, Zuzana Kapcová, Aisha Abubakir, Natálie Černá, Vladimír Šmejkal, Anna Holíková

Jste student/studentka nederlandistiky a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaIr6RpK4ihci8hwMR2j10DEDiRoHmjrm88n73-19m0SlKGg/viewform?usp=sf_link

 

 

Úvod > Nástěnka > Studentská iniciativa Máme Smysl v rámci Hodiny Pravdy