Akreditace magisterského programu

Od akademického roku 2020/21 bude možné studovat nederlandistiku v rámci nově akreditovaného magisterského programu Germánská a severoevropská studia (se specializacemi germanistika, skandinavistika, nederlandistika a finská filologie). Nederlandistiku je možné kombinovat s libovolnými magisterskými programy v rámci FF UK, které umožňují sdružené nebo dvouspecializační studium. Možnost podat přihlášku bude spuštěna v následujících dnech – sledujte https://is.cuni.cz/studium/prijimacky

Úvod > Nástěnka > Akreditace magisterského programu