Publikace AUC Philologica (4/2018)

Publikace obsahuje výběr příspěvků šestého kolokvia Centraal-Europese Doctorandi- en Habilitandicolloquium Nederlandse Taal en Cultuur, které bylo uspořádáno mezi 7. a 10. březnem 2018 na Univerzitě Karlově v Praze. Cílem kolokvia bylo podpořit po metodologické a profesionální stránce práci mladých nederlandistů ze středoevropských univerzit na jejich akademické cestě. Kolokvium uspořádané oddělením nederlandistiky FF UK je iniciativou středoevropského sdružení nederlandistů Comenius.

Příspěvky zastoupené v této publikaci pokrývají širokou škálu odvětví nederlandistiky: jazykovědu, literární vědy, překladatelství i kulturní dějiny. Vyjma úvodního proslovu professora Luda Beheydta jsou autory všech příspěvků nederlandisté ze středoevropských univerzit, kteří během kolokvia prezentovali svůj probíhající výzkum v rámci doktorského studia či habilitačního řízení. Tento výběr tak v širším smyslu slova vypovídá o nevšedním zápalu pro vědeckou činnost v této oblasti.

Publikace je v nizozemštině a její obsah je dostupný online.

Úvod > Nástěnka > Publikace AUC Philologica (4/2018)